ImageMagick

for x in Lorem ipsum dolor sit amet
do
 convert -background white -fill black -font Candice -size 300x200 -gravity center label:$x $x.jpg
done

[imagebrowser id=1]

Java applety

MyApplet.java:

package myapplet;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JLabel;
public class MyApplet extends JApplet {
  public void init() {
    try {
      SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          JLabel label = new JLabel("Hello World!");
          add(label);
        }
      });
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Could not init GUI.");
    }
  }
}

Pokud je „package myapplet;“, potom musí být MyApplet.class umístěna v „./myapplet/MyApplet.class“ a html musí být v „./“:

<html>
  <body>
    <applet code='myapplet.MyApplet' width=150 height=150 />
  </body>
</html>

Pokud není „package myapplet;“, musí být html soubor i MyApplet.class ve stejném adresáři a v html souboru je „code=MyApplet“.

Z jar archivu

Pokud je v MyApplet.java „package myappet;“, v archivu „MyApplet.jar“ musí být složka „myapplet/“ ve které je MyApplet.class. Přesvědčit se o tom můžeme pomocí commandline příkazu

jar tf MyApplet.jar

(Více zde.)

Potom je nutné, aby byl html soubor ve stejném adresáři jako jar archive a měl tuto strukturu:

<html>
  <body>
    <applet code='myapplet.MyApplet' archive='MyApplet.jar' height=150 width=150 />
  </body>
</html>

To je vše. 🙂

Příkaz find

Hledání konkrétního slova ve všech textových souborech v adresáři dir:

find dir -name „*.txt“ -print | xargs grep „slovo

Opakování posledního hledání:

!find

Používání wget

Ulož stránku pod jejím názvem:

wget http://www.example.com/index.html

Ulož stránku pod jiným názvem:

wget --output-document=blabla.html http://www.example.com

Zobrazit kód stránky:

wget -O - http://www.example.com

Načíst stránku a zahodit obsah (vhodné pro pouštění skriptu cronem):

wget -O - http://www.example.com > /dev/null
wget -O - http://www.example.com > /dev/zero

Přihlaš se na stránku uživatelským jménem a heslem:

wget "http://user:password@host/path"

Stáhni stránku se všemi jejími odkazy a jejich odkazy atd. až do úrovně 3:

wget -r -l3 http://www.example.com

Úprava Cronu

Editace pomocí Vi (Debian/Ubuntu):

export EDITOR=vi & crontab -e

Editace pomocí Vi (Red Hat):

env EDITOR=vi & crontab -e

Vlastní cron:

crontab -e
crontab -l
#crontab -r
* * * * * echo "$(date)" >> /path/file