ImageMagick

for x in Lorem ipsum dolor sit amet
do
 convert -background white -fill black -font Candice -size 300x200 -gravity center label:$x $x.jpg
done

[imagebrowser id=1]

HelloWorldApplet

[
applet code=’myhelloworldapplet.MyHelloWorldApplet‘ file=’http://pavel.duskovi.info/wp-content/uploads/2013/02/MyHelloWorldApplet.jar‘
]

Java applety

MyApplet.java:

package myapplet;
import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.JLabel;
public class MyApplet extends JApplet {
  public void init() {
    try {
      SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() {
        @Override
        public void run() {
          JLabel label = new JLabel("Hello World!");
          add(label);
        }
      });
    } catch (Exception e) {
      System.out.println("Could not init GUI.");
    }
  }
}

Pokud je „package myapplet;“, potom musí být MyApplet.class umístěna v „./myapplet/MyApplet.class“ a html musí být v „./“:

<html>
  <body>
    <applet code='myapplet.MyApplet' width=150 height=150 />
  </body>
</html>

Pokud není „package myapplet;“, musí být html soubor i MyApplet.class ve stejném adresáři a v html souboru je „code=MyApplet“.

Z jar archivu

Pokud je v MyApplet.java „package myappet;“, v archivu „MyApplet.jar“ musí být složka „myapplet/“ ve které je MyApplet.class. Přesvědčit se o tom můžeme pomocí commandline příkazu

jar tf MyApplet.jar

(Více zde.)

Potom je nutné, aby byl html soubor ve stejném adresáři jako jar archive a měl tuto strukturu:

<html>
  <body>
    <applet code='myapplet.MyApplet' archive='MyApplet.jar' height=150 width=150 />
  </body>
</html>

To je vše. 🙂

Příkaz find

Hledání konkrétního slova ve všech textových souborech v adresáři dir:

find dir -name „*.txt“ -print | xargs grep „slovo

Opakování posledního hledání:

!find