Automatizované doplňování souřadnic do Wiki miluje památky

Stáhněte a rozbalte si:

wikilovesmonuments_souradnice.zip

Použijte třeba takto:

python wikipamatky.py --stranka="Seznam kulturních památek v Košířích"

Argument musí být v kódování utf-8, s příkazovou řádkou Windows bývá problém, doporučuji linux.

Zdrojové kódy

#coding=utf-8
from optparse import OptionParser
from mapper import address2coord
from wikipediaApi import *
import re

parser = OptionParser()
parser.add_option("-s", "--stranka", action="store", dest="stranka", help=u"Stránka, do které má skript doplnit souřadnice.")

(options, args) = parser.parse_args()
api = Api()
if (options.stranka):
	wikisource = api.getText(options.stranka)
	getPamatky = re.compile("\{\{.*?\}\}", re.DOTALL | re.UNICODE)
	getNazev = re.compile(u"\| ?Název ?= ?(.*?)\|", re.DOTALL | re.UNICODE)
	getAdresa = re.compile(u"\| ?Adresa ?= ?(.*?)\|", re.DOTALL | re.UNICODE)
	getZemepisnaSirka = re.compile(u"\| ?Zeměpisná_šířka ?= ?\d+", re.DOTALL | re.UNICODE)
	pamatky = getPamatky.findall(wikisource)
	upravenyWikisource = wikisource
	for pamatka in pamatky:
		isAdresa = getAdresa.search(pamatka)
		isNazev = getNazev.search(pamatka)
		isZemepisnaSirka = getZemepisnaSirka.search(pamatka)
		if (isAdresa and isNazev and not isZemepisnaSirka):
			nazev = isNazev.groups()[0].strip()
			adresa = isAdresa.groups()[0].strip()
			adresniPole = adresa.split(",")
			adresaProOSM = adresniPole[1] + ", " + re.sub("\d+", "", adresniPole[0]) #OpenStreetMap vyzaduje adresu ve tvaru ulice, mesto; praha nesmi byt cislovana
			adresaProOSM = adresaProOSM.strip().encode("utf-8")
			(lat, lon) = address2coord(adresaProOSM)
			if (not lat and not lon):
				adresaProOSM = raw_input("Neslo zjistit adresu z OpenStreetMap pro " + nazev.encode("utf-8") + ".\nAdresa: " + adresa.encode("utf-8") + ".\nMuzete ji zadat rucne, nebo jen stisknout enter.\n")
				adresaProOSM = adresaProOSM.strip()
				(lat, lon) = address2coord(adresaProOSM)
			if (lat and lon):
				sirka = u"|Zeměpisná_šířka=" + lat
				delka = u"|Zeměpisná_délka=" + lon
				reZemepisnaSirka = re.compile(u"\| ?Zeměpisná_šířka ?=", re.UNICODE)
				reZemepisnaDelka = re.compile(u"\| ?Zeměpisná_délka ?=", re.UNICODE)
				upravenaPamatka = reZemepisnaSirka.sub(sirka, pamatka)
				upravenaPamatka = reZemepisnaDelka.sub(delka, upravenaPamatka)
				upravenyWikisource = upravenyWikisource.replace(pamatka, upravenaPamatka)
			else:
				print u"Nezískal jsem adresu pro:", nazev, ". Přeskakuji.\n"
	print "***Výsledný kód:***"
	print upravenyWikisource
else:
	print "python wikipamatky.py -h"
#coding=utf-8
import urllib, urllib2
import xml.dom.minidom

def address2coord(address):
	values = {'q': str(address), 'format': 'xml'}
	url = "http://nominatim.openstreetmap.org/search?" + urllib.urlencode(values)
	f = urllib2.urlopen(url)
	xmlSource = f.read()
	f.close()
	dom = xml.dom.minidom.parseString(xmlSource)
	try:
		places = dom.getElementsByTagName("place")
		place = places[0]
		return (place.getAttribute("lat"), place.getAttribute("lon"))
	except Exception:
		#print "Error!"
		#print dom.toprettyxml()
		return (None, None)

def createKML(placemarks):
	"""
	placemarks is a list of dictionaries that maps these keys to strings: name, descrption, lat, lon
	"""
	header = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?><kml xmlns=\"http://www.opengis.net/kml/2.2\"><Document>"
	footer = "</Document></kml>"
	body = ""
	for placemark in placemarks:
		placemarkText = "<Placemark>"
		placemarkText += "<name>" + placemark['name'] + "</name>"
		placemarkText += "<description>" + placemark['description'] + "</description>"
		placemarkText += "<Point><coordinates>" + placemark['lon'].encode("utf-8") + "," + placemark['lat'].encode("utf-8") + "</coordinates></Point>"
		placemarkText += "</Placemark>"
		body += placemarkText
	return header + body + footer
#coding=utf-8
#!/usr/bin/python
import xml.dom.minidom
import urllib, urllib2
from citliveZnaky import fromUnicode
from optparse import OptionParser
class Api:

	def __init__(self):
		self.apiurl = "http://cs.wikipedia.org/w/api.php"
	def request(self, values, tagname):
		"""Provede žádost API o stránku. Je nutné, aby žádost byla koncipována tak, že vrací informace pouze v jednom tagu. Funkce frací informace v podobě dictionary, kam přidá i token pro pokračování (querycontinue)."""
		data = urllib.urlencode(values)
		request = urllib2.Request(self.apiurl, data)
		response = urllib2.urlopen(request)
		xmlText = response.read()
		dom = xml.dom.minidom.parseString(xmlText)
		returnValue = {}
		try:
			tag = dom.getElementsByTagName(tagname)[0]
			for key in tag.attributes.keys():
				returnValue[key] = tag.getAttribute(key)
			if (tag.firstChild):
				returnValue[u'text'] = tag.firstChild.nodeValue
		except Exception as e:
			print "Could not get DOM node:", tagname

		try:
			if (dom.getElementsByTagName("query-continue")):
				querycontinueNode = dom.getElementsByTagName("query-continue")[0].childNodes[0]
				for key in querycontinueNode.attributes.keys():
					returnValue[key] = querycontinueNode.getAttribute(key)
		except Exception as e:
			print "Could not get DOM node: query-continue"
		return returnValue

	def requestList(self, values, tagname, attribute):
		"""Provede žádost API o stránku. Je nutné, aby žádost byla koncipována tak, že vrací informace jsou v různých tazích, ale všechny tagy tohoto názvu mají stejnou strukturu atributů. Funkce vrací informace atributu v podobě list."""
		data = urllib.urlencode(values)
		request = urllib2.Request(self.apiurl, data)
		response = urllib2.urlopen(request)
		xmlText = response.read()
		dom = xml.dom.minidom.parseString(xmlText)
		returnValue = []
		try:
			tags = dom.getElementsByTagName(tagname)
			for tag in tags:
				if (attribute):
					returnValue.append(tag.getAttribute(attribute))
				else:
					returnValue.append(tag.childNodes[0].toxml())
		except Exception as e:
			print "Error: ", e
			print "Could not get DOM node:", tagname
		return returnValue
	def getText(self, pageName):
		values = {'action': 'query', 'prop': 'revisions', 'titles': pageName, 'rvprop': 'content', 'format': 'xml' }
		request = self.request(values, 'rev')
		if (request != {} and u'text' in request.keys()):
			return request[u'text']
		else:
			return False
	def getTextFromId(self, pageid):
		values = {'action': 'query', 'prop': 'revisions', 'pageids': pageid, 'rvprop': 'content', 'format': 'xml' }
		request = self.request(values, 'rev')
		if (request != {} and u'text' in request.keys()):
			return request[u'text']
		else:
			return False

3 komentáře u „Automatizované doplňování souřadnic do Wiki miluje památky

 1. Diky za skript, zkusim premluvit nejakeho zkusenejsiho kolegu, ktery by jej mohl zprovoznit roboticky.

 2. Nebo jestli mohu poprosit přímo Vás o zpracování těchto stránek?

  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakovice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8E%C3%A1blice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C4%9Bchovice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Benice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Chabry
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_%C5%BDi%C5%BEkov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Hrad%C4%8Danech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Mal%C3%A9_Stran%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Nov%C3%A9m_M%C4%9Bst%C4%9B_(Praha)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Sm%C3%ADchov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Star%C3%A9m_M%C4%9Bst%C4%9B_(Praha)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Stod%C5%AFlk%C3%A1ch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Vinohradech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Vy%C5%A1ehrad%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_na_Zbraslavi
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C3%9A%C5%A1t%C4%9Bku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C4%8C%C3%A1slavi
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C4%8Cesk%C3%A9_Kamenici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C4%8Cesk%C3%A9_L%C3%ADp%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C4%8Cesk%C3%A9m_Krumlov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C4%8Cesk%C3%BDch_Bud%C4%9Bjovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C5%A0atov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C5%A0umperku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C5%BDatci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C5%BDelezn%C3%A9m_Brod%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_%C5%BDeleznici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_B%C3%ADlin%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_B%C5%99evnov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_B%C5%99eznici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Bechyni
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Blatn%C3%A9
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Blatnici_pod_Svat%C3%BDm_Anton%C3%ADnkem
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Bohnic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Bojkovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Boskovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Bran%C3%ADku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-%C3%9At%C4%9Bchov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-%C4%8Cernovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-%C5%98e%C4%8Dkovic%C3%ADch_a_Mokr%C3%A9_Ho%C5%99e
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-%C5%BDabov%C5%99esk%C3%A1ch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-%C5%BDeb%C4%9Bt%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-%C5%BDidenic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Bohunic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Bosonoh%C3%A1ch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Bystrci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Chrlic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Ivanovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Jehnic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Jundrov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Kn%C3%ADni%C4%8Dk%C3%A1ch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Kohoutovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Kom%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Kr%C3%A1lov%C4%9B_Poli
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-L%C3%AD%C5%A1ni
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Malom%C4%9B%C5%99ic%C3%ADch_a_Ob%C5%99anech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Medl%C3%A1nk%C3%A1ch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Nov%C3%A9m_L%C3%ADskovci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Slatin%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Star%C3%A9m_L%C3%ADskovci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brn%C4%9B-Tu%C5%99anech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Broumov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brtnici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Brunt%C3%A1le
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Buben%C4%8Di
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Da%C4%8Dic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Dejvic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Dob%C5%99%C3%AD%C5%A1i
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Doksech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Doma%C5%BElic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Havl%C3%AD%C4%8Dkov%C4%9B_Brod%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_He%C5%99manov%C4%9B_M%C4%9Bstci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hlinsku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hloub%C4%9Bt%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hlubo%C4%8Dep%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ho%C5%99ic%C3%ADch_na_%C5%A0umav%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ho%C5%99ic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Holanech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hole%C5%A1ovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hor%C5%A1ovsk%C3%A9m_T%C3%BDn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hora%C5%BE%C4%8Fovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hostinn%C3%A9m
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hostiva%C5%99i
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hradci_Kr%C3%A1lov%C3%A9
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hranic%C3%ADch_(okres_P%C5%99erov)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Hrochov%C4%9B_T%C3%BDnci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Chebu
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Chomutov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Chrastav%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Chrasti
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Chrudimi
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ivan%C4%8Dic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_J%C3%A1chymov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Jablonci_nad_Nisou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Jablonn%C3%A9m_v_Podje%C5%A1t%C4%9Bd%C3%AD
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Jarom%C4%9B%C5%99i
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Jemnici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ji%C4%8D%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Jihlav%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Jilemnici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Jind%C5%99ichov%C4%9B_Hradci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Jinonic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Josefov%C4%9B_(Jarom%C4%9B%C5%99)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Josefov%C4%9B_(Praha)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kadani
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kamenick%C3%A9m_%C5%A0enov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Karl%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Karlov%C3%BDch_Varech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Karvin%C3%A9
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kel%C4%8Di
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kladn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Klatovech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ko%C5%A1%C3%AD%C5%99%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kol%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kr%C3%A1sn%C3%A9_L%C3%ADp%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kr%C4%8Di
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Krnov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BEi
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kuksu
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kunovic%C3%ADch_(okres_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Kutn%C3%A9_Ho%C5%99e
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Letohrad%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Liberci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Libni
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Liboci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Lipn%C3%ADku_nad_Be%C4%8Dvou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Litom%C4%9B%C5%99ic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Litomy%C5%A1li
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Lokti
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Lounech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Lu%C5%BEi
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_m%C3%ADstn%C3%AD_%C4%8D%C3%A1sti_Dub%C3%A1
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_M%C4%9Bln%C3%ADku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_m%C4%9Bstsk%C3%A9_%C4%8D%C3%A1sti_Brno-jih
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_m%C4%9Bstsk%C3%A9_%C4%8D%C3%A1sti_Brno-sever
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_m%C4%9Bstsk%C3%A9_%C4%8D%C3%A1sti_Brno-st%C5%99ed
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Mal%C3%A9_Mor%C3%A1vce
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Mari%C3%A1nsk%C3%BDch_L%C3%A1zn%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Michli
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Mikulov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Mimoni
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Mlad%C3%A9_Boleslavi
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Moravsk%C3%A9_T%C5%99ebov%C3%A9
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_N%C3%A1chod%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Nasavrk%C3%A1ch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Netolic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Nov%C3%A9m_Boru
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Nov%C3%A9m_Ji%C4%8D%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Nov%C3%A9m_Kn%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Nov%C3%A9m_M%C4%9Bst%C4%9B_na_Morav%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Nov%C3%A9m_M%C4%9Bst%C4%9B_nad_Metuj%C3%AD
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Nov%C3%BDch_Hradech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Nusl%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Odr%C3%A1ch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Labem
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_%C3%9Ast%C3%AD_nad_Orlic%C3%AD
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_%C4%8Cesk%C3%A1_L%C3%ADpa
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_%C5%A0umperk
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%A1zavou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_B%C5%99eclav
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Beroun
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Blansko
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Brno-venkov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Brunt%C3%A1l
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_D%C4%9B%C4%8D%C3%ADn
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Doma%C5%BElice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Fr%C3%BDdek-M%C3%ADstek
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Hodon%C3%ADn
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Hradec_Kr%C3%A1lov%C3%A9
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Cheb
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Chomutov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Chrudim
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Jablonec_nad_Nisou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Jesen%C3%ADk
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Ji%C4%8D%C3%ADn
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Jihlava
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Jind%C5%99ich%C5%AFv_Hradec
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Karlovy_Vary
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Karvin%C3%A1
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Kladno
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Klatovy
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Kol%C3%ADn
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Kutn%C3%A1_Hora
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Liberec
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Litom%C4%9B%C5%99ice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Louny
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_M%C4%9Bln%C3%ADk
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Mlad%C3%A1_Boleslav
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Most
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_N%C3%A1chod
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Nov%C3%BD_Ji%C4%8D%C3%ADn
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Nymburk
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Olomouc
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Opava
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Ostrava-m%C4%9Bsto
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_P%C3%ADsek
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_P%C5%99%C3%ADbram
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_P%C5%99erov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Pardubice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Pelh%C5%99imov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Plze%C5%88-jih
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Plze%C5%88-m%C4%9Bsto
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Plze%C5%88-sever
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Praha-v%C3%BDchod
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Praha-z%C3%A1pad
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Prachatice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Prost%C4%9Bjov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Rakovn%C3%ADk
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Rokycany
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Rychnov_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Semily
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Sokolov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Strakonice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Svitavy
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_T%C3%A1bor
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Tachov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Teplice
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Trutnov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Vset%C3%ADn
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Vy%C5%A1kov
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Zl%C3%ADn
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Znojmo
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Olomouci
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Opav%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Opo%C4%8Dn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ostrav%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_P%C3%ADsku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_P%C5%99%C3%ADboru
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_P%C5%99%C3%ADbrami
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_P%C5%99erov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Pacov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Pardubic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Pavlov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Pelh%C5%99imov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Plan%C3%A9_(okres_Tachov)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Plzni
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Po%C4%8D%C3%A1tk%C3%A1ch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Podol%C3%AD_(Praha)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Poli%C4%8Dce
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Poln%C3%A9
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Prachatic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Praze
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Prose%C4%8Di
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Prost%C4%9Bjov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_R%C3%BDma%C5%99ov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Rakovn%C3%ADku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ro%C5%BEmberku_nad_Vltavou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ro%C5%BEmit%C3%A1le_pod_T%C5%99em%C5%A1%C3%ADnem
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Rokycanech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ronov%C4%9B_nad_Doubravou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Roudnici_nad_Labem
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ruzyni
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Rychnov%C4%9B_nad_Kn%C4%9B%C5%BEnou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Se%C4%8Di
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Sedl%C4%8Danech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Sedlci-Pr%C4%8Dici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Sobotce
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Su%C5%A1ici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_T%C3%A1bo%C5%99e
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_T%C3%BDn%C4%9B_nad_Vltavou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_T%C5%99e%C5%A1ti
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8Di
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_T%C5%99eboni
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_T%C5%99emo%C5%A1nici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Tachov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Tel%C4%8Di
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Teplic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Terez%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Ti%C5%A1nov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Troji
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Trutnov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Turnov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Uhersk%C3%A9m_Brod%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Uhersk%C3%A9m_Hradi%C5%A1ti
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Uhersk%C3%A9m_Ostrohu
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Uni%C4%8Dov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Z%C3%A1b%C4%9Bhlic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_Z%C3%A1kupech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_%C5%A0t%C3%ADtarech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_%C5%A0ternberku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_%C5%A0tramberku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_%C5%BD%C4%8F%C3%A1ru_nad_S%C3%A1zavou
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Cvikov%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Dvo%C5%99e_Kr%C3%A1lov%C3%A9_nad_Labem
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Fr%C3%BDdlantu
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Franti%C5%A1kov%C3%BDch_L%C3%A1zn%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Fren%C5%A1t%C3%A1t%C4%9B_pod_Radho%C5%A1t%C4%9Bm
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Fulneku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Hluku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Skut%C4%8Di
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Slan%C3%A9m
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Slati%C5%88anech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Slavonic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_St%C5%99e%C5%A1ovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Star%C3%A9m_M%C4%9Bst%C4%9B_(okres_Uhersk%C3%A9_Hradi%C5%A1t%C4%9B)
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Str%C3%A1%C5%BEnici
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Strakonic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Svitav%C3%A1ch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vala%C5%A1sk%C3%A9m_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Velk%C3%A9m_Mezi%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_vesnic%C3%ADch_m%C4%9Bsta_Dub%C3%A1
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vimperku
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vino%C5%99i
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vokovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vr%C5%A1ovic%C3%ADch
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vrchlab%C3%AD
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vset%C3%ADn%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vy%C5%A1%C5%A1%C3%ADm_Brod%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vyso%C4%8Danech
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Vysok%C3%A9m_M%C3%BDt%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_ve_Znojm%C4%9B
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_Chuchle
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Zadn%C3%AD_Kopanina
  http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_v_okrese_Bene%C5%A1ov

  resp.

  relevantní stránky, které odkazují na Šablona:Památky v Česku

  Čimice
  Běchovice
  Benice
  Čakovice
  Ďáblice
  Dolní Chabry
  Velká Chuchle
  Zadní Kopanina
  Seznam kulturních památek v okrese Frýdek-Místek
  Seznam kulturních památek v Břevnově
  Seznam kulturních památek v Liboci
  Seznam kulturních památek v okrese Chrudim
  Seznam kulturních památek v Třemošnici
  Seznam kulturních památek v Nasavrkách
  Seznam kulturních památek v okrese Benešov
  Seznam kulturních památek v Chrudimi
  Seznam kulturních památek v okrese Beroun
  Seznam kulturních památek v okrese Blansko
  Seznam kulturních památek v okrese Brno-venkov
  Seznam kulturních památek v okrese Bruntál
  Seznam kulturních památek v okrese Břeclav
  Seznam kulturních památek v okrese Česká Lípa
  Seznam kulturních památek v okrese Český Krumlov
  Seznam kulturních památek v okrese Děčín
  Seznam kulturních památek v okrese České Budějovice
  Seznam kulturních památek v okrese Domažlice
  Seznam kulturních památek v okrese Žďár nad Sázavou
  Seznam kulturních památek v okrese Znojmo
  Seznam kulturních památek v okrese Zlín
  Seznam kulturních památek v okrese Vyškov
  Seznam kulturních památek v okrese Vsetín
  Seznam kulturních památek ve Valašském Meziříčí
  Seznam kulturních památek v okrese Ústí nad Orlicí
  Seznam kulturních památek v Letohradě
  Seznam kulturních památek ve Vysokém Mýtě
  Seznam kulturních památek v Ústí nad Orlicí
  Seznam kulturních památek v okrese Ústí nad Labem
  Seznam kulturních památek v okrese Uherské Hradiště
  Seznam kulturních památek v okrese Teplice
  Seznam kulturních památek v Teplicích
  Seznam kulturních památek v Bílině
  Seznam kulturních památek v Lokti
  Seznam kulturních památek v okrese Sokolov
  Seznam kulturních památek v okrese Kutná Hora
  Seznam kulturních památek v okrese Liberec
  Seznam kulturních památek v okrese Litoměřice
  Seznam kulturních památek v okrese Louny
  Seznam kulturních památek v okrese Mělník
  Seznam kulturních památek v okrese Karviná
  Seznam kulturních památek v okrese Kladno
  Seznam kulturních památek v okrese Klatovy
  Seznam kulturních památek v okrese Kolín
  Seznam kulturních památek v okrese Kroměříž
  Seznam kulturních památek v okrese Mladá Boleslav
  Seznam kulturních památek v okrese Olomouc
  Seznam kulturních památek v okrese Opava
  Seznam kulturních památek v okrese Ostrava-město
  Seznam kulturních památek v okrese Pardubice
  Seznam kulturních památek v okrese Pelhřimov
  Seznam kulturních památek v okrese Most
  Seznam kulturních památek v okrese Náchod
  Seznam kulturních památek v okrese Nový Jičín
  Seznam kulturních památek v okrese Nymburk
  Seznam kulturních památek v okrese Písek
  Seznam kulturních památek v okrese Praha-západ
  Seznam kulturních památek v okrese Prachatice
  Seznam kulturních památek v okrese Prostějov
  Seznam kulturních památek v okrese Přerov
  Seznam kulturních památek v okrese Příbram
  Seznam kulturních památek v okrese Plzeň-jih
  Seznam kulturních památek v okrese Plzeň-město
  Seznam kulturních památek v okrese Plzeň-sever
  Seznam kulturních památek v okrese Praha-východ
  Seznam kulturních památek v okrese Rakovník
  Seznam kulturních památek v okrese Rokycany
  Seznam kulturních památek v okrese Rychnov nad Kněžnou
  Seznam kulturních památek v okrese Strakonice
  Seznam kulturních památek v okrese Svitavy
  Seznam kulturních památek v okrese Šumperk
  Seznam kulturních památek v okrese Tábor
  Seznam kulturních památek v okrese Tachov
  Seznam kulturních památek v okrese Semily
  Seznam kulturních památek v okrese Trutnov
  Seznam kulturních památek v okrese Třebíč
  Seznam kulturních památek v okrese Jablonec nad Nisou
  Seznam kulturních památek v okrese Hodonín
  Seznam kulturních památek v okrese Hradec Králové
  Seznam kulturních památek v okrese Cheb
  Seznam kulturních památek v okrese Chomutov
  Seznam kulturních památek v okrese Jeseník
  Seznam kulturních památek v okrese Havlíčkův Brod
  Seznam kulturních památek v okrese Jičín
  Seznam kulturních památek v okrese Jihlava
  Seznam kulturních památek v okrese Jindřichův Hradec
  Seznam kulturních památek v okrese Karlovy Vary
  Seznam kulturních památek ve Žďáru nad Sázavou
  Seznam kulturních památek ve Velkém Meziříčí
  Seznam kulturních památek v Novém Městě na Moravě
  Seznam kulturních památek v Brtnici
  Seznam kulturních památek v Jihlavě
  Seznam kulturních památek v Polné
  Seznam kulturních památek v Telči
  Seznam kulturních památek v Třešti
  Seznam kulturních památek v Šatově
  Seznam kulturních památek ve Štítarech
  Seznam kulturních památek ve Znojmě
  Seznam kulturních památek v Jičíně
  Seznam kulturních památek v Havlíčkově Brodě
  Seznam kulturních památek v Mělníku
  Seznam kulturních památek v Olomouci
  Seznam kulturních památek ve Šternberku
  Seznam kulturních památek v Uničově
  Seznam kulturních památek v Hořicích
  Seznam kulturních památek v Sobotce
  Seznam kulturních památek v Železnici
  Seznam kulturních památek v Šumperku
  Seznam kulturních památek v Českém Krumlově
  Seznam kulturních památek v Hořicích na Šumavě
  Seznam kulturních památek v Rožmberku nad Vltavou
  Seznam kulturních památek ve Vyšším Brodě
  Seznam kulturních památek v Jemnici
  Seznam kulturních památek v Třebíči
  Seznam kulturních památek v Opavě
  Seznam kulturních památek v Pardubicích
  Seznam kulturních památek v Kolíně
  Seznam kulturních památek v Kroměříži
  Seznam kulturních památek v Čáslavi
  Seznam kulturních památek v Kutné Hoře
  Seznam kulturních památek v Liberci
  Seznam kulturních památek ve Frýdlantu
  Seznam kulturních památek v Chrastavě
  Seznam kulturních památek v Pacově
  Seznam kulturních památek v Pelhřimově
  Seznam kulturních památek v Počátkách
  Seznam kulturních památek v Lounech
  Seznam kulturních památek v Žatci
  Seznam kulturních památek v Mladé Boleslavi
  Seznam kulturních památek v Hradci Králové
  Seznam kulturních památek v Blatnici pod Svatým Antonínkem
  Seznam kulturních památek v Broumově
  Seznam kulturních památek v Jaroměři
  Seznam kulturních památek v Josefově (Jaroměř)
  Seznam kulturních památek v Náchodě
  Seznam kulturních památek v Novém Městě nad Metují
  Seznam kulturních památek v Jablonci nad Nisou
  Seznam kulturních památek v Železném Brodě
  Seznam kulturních památek v Dačicích
  Seznam kulturních památek v Jindřichově Hradci
  Seznam kulturních památek ve Slavonicích
  Seznam kulturních památek v Třeboni
  Seznam kulturních památek v Bechyni
  Seznam kulturních památek v Táboře
  Seznam kulturních památek v Praze
  Seznam kulturních památek v České Lípě
  Seznam kulturních památek v Zákupech
  Seznam kulturních památek v Dobříši
  Seznam kulturních památek v Březnici
  Seznam kulturních památek v Novém Kníně
  Seznam kulturních památek v Příbrami
  Seznam kulturních památek v Rožmitále pod Třemšínem
  Seznam kulturních památek v Sedlčanech
  Seznam kulturních památek v Sedlci-Prčici
  Seznam kulturních památek v Novém Boru
  Seznam kulturních památek v Mimoni
  Seznam kulturních památek v Kamenickém Šenově
  Seznam kulturních památek v Doksech
  Seznam kulturních památek v Boskovicích
  Seznam kulturních památek v Písku
  Seznam kulturních památek v Chebu
  Seznam kulturních památek v Mariánských Lázních
  Seznam kulturních památek ve Františkových Lázních
  Seznam kulturních památek v Chomutově
  Seznam kulturních památek v Kadani
  Seznam kulturních památek v Horažďovicích
  Seznam kulturních památek v Klatovech
  Seznam kulturních památek v Sušici
  Seznam kulturních památek v Litoměřicích
  Seznam kulturních památek v Roudnici nad Labem
  Seznam kulturních památek v Terezíně
  Seznam kulturních památek v Úštěku
  Seznam kulturních památek ve Frenštátě pod Radhoštěm
  Seznam kulturních památek ve Fulneku
  Seznam kulturních památek v Novém Jičíně
  Seznam kulturních památek v Odrách
  Seznam kulturních památek v Příboru
  Seznam kulturních památek ve Štramberku
  Seznam kulturních památek v Netolicích
  Seznam kulturních památek v Prachaticích
  Seznam kulturních památek ve Vimperku
  Seznam kulturních památek v Prostějově
  Seznam kulturních památek v Hranicích (okres Přerov)
  Seznam kulturních památek v Lipníku nad Bečvou
  Seznam kulturních památek v Přerově
  Seznam kulturních památek v Rakovníku
  Seznam kulturních památek v Rokycanech
  Seznam kulturních památek v Opočně
  Seznam kulturních památek v Rychnově nad Kněžnou
  Seznam kulturních památek v Jilemnici
  Seznam kulturních památek v Turnově
  Seznam kulturních památek v Blatné
  Seznam kulturních památek ve Strakonicích
  Seznam kulturních památek v Moravské Třebové
  Seznam kulturních památek v Poličce
  Seznam kulturních památek ve Svitavách
  Seznam kulturních památek v místní části Dubá
  Seznam kulturních památek ve vesnicích města Dubá
  Seznam kulturních památek v Plané (okres Tachov)
  Seznam kulturních památek v Tachově
  Seznam kulturních památek ve Dvoře Králové nad Labem
  Seznam kulturních památek v Hostinném
  Seznam kulturních památek v Kuksu
  Seznam kulturních památek v Trutnově
  Seznam kulturních památek ve Vrchlabí
  Seznam kulturních památek v Plzni
  Seznam kulturních památek v Litomyšli
  Seznam kulturních památek v Bubenči
  Seznam kulturních památek v Dejvicích
  Seznam kulturních památek v Holešovicích
  Seznam kulturních památek na Hradčanech
  Seznam kulturních památek v Karlíně
  Seznam kulturních památek na Malé Straně
  Seznam kulturních památek na Novém Městě (Praha)
  Seznam kulturních památek na Smíchově
  Seznam kulturních památek na Starém Městě (Praha)
  Seznam kulturních památek na Vinohradech
  Seznam kulturních památek na Žižkově
  Seznam kulturních památek v Českých Budějovicích
  Seznam kulturních památek v Kladně
  Seznam kulturních památek ve Slaném
  Seznam kulturních památek v Ostravě
  Seznam kulturních památek v Nových Hradech
  Seznam kulturních památek v Týně nad Vltavou
  Seznam kulturních památek v Karviné
  Seznam kulturních památek ve Cvikově
  Seznam kulturních památek v Jáchymově
  Seznam kulturních památek v Karlových Varech
  Seznam kulturních památek v Heřmanově Městci
  Seznam kulturních památek v Hlinsku
  Seznam kulturních památek v Hrochově Týnci
  Seznam kulturních památek v Chrasti
  Seznam kulturních památek v Luži
  Seznam kulturních památek v Proseči
  Seznam kulturních památek v Ronově nad Doubravou
  Seznam kulturních památek v Seči
  Seznam kulturních památek ve Skutči
  Seznam kulturních památek ve Slatiňanech
  Seznam kulturních památek v Jablonném v Podještědí
  Seznam kulturních památek v Uherském Hradišti
  Seznam kulturních památek v Uherském Brodě
  Seznam kulturních památek v Uherském Ostrohu
  Seznam kulturních památek ve Hluku
  Seznam kulturních památek v Bojkovicích
  Seznam kulturních památek v Kunovicích (okres Uherské Hradiště)
  Seznam kulturních památek ve Starém Městě (okres Uherské Hradiště)
  Seznam kulturních památek v Mikulově
  Seznam kulturních památek v Pavlově
  Seznam kulturních památek v Bruntále
  Seznam kulturních památek v Krnově
  Seznam kulturních památek v Malé Morávce
  Seznam kulturních památek v Domažlicích
  Seznam kulturních památek v Horšovském Týně
  Seznam kulturních památek v Brně-Bohunicích
  Seznam kulturních památek v Brně-Bosonohách
  Seznam kulturních památek v Brně-Bystrci
  Seznam kulturních památek v Brně-Černovicích
  Seznam kulturních památek v Brně-Chrlicích
  Seznam kulturních památek v městské části Brno-jih
  Seznam kulturních památek v městské části Brno-sever
  Seznam kulturních památek v Brně-Ivanovicích
  Seznam kulturních památek v Brně-Jehnicích
  Seznam kulturních památek v Brně-Komíně
  Seznam kulturních památek v Brně-Králově Poli
  Seznam kulturních památek v Brně-Líšni
  Seznam kulturních památek v Brně-Medlánkách
  Seznam kulturních památek v Brně-Řečkovicích a Mokré Hoře
  Seznam kulturních památek v Brně-Novém Lískovci
  Seznam kulturních památek v Brně-Maloměřicích a Obřanech
  Seznam kulturních památek v Brně-Slatině
  Seznam kulturních památek v městské části Brno-střed
  Seznam kulturních památek v Brně-Starém Lískovci
  Seznam kulturních památek v Brně-Tuřanech
  Seznam kulturních památek v Brně-Útěchově
  Seznam kulturních památek v Brně-Žabovřeskách
  Seznam kulturních památek v Brně-Žebětíně
  Seznam kulturních památek v Brně-Kníničkách
  Seznam kulturních památek v Brně-Jundrově
  Seznam kulturních památek v Brně-Kohoutovicích
  Seznam kulturních památek v Brně-Židenicích
  Seznam kulturních památek ve Strážnici
  Seznam kulturních památek v Ivančicích
  Seznam kulturních památek v Tišnově
  Seznam kulturních památek v Holanech
  Seznam kulturních památek ve Vsetíně
  Seznam kulturních památek v Kelči
  Seznam kulturních památek na Zbraslavi
  Seznam kulturních památek v Záběhlicích
  Seznam kulturních památek na Vyšehradě
  Seznam kulturních památek ve Vysočanech
  Seznam kulturních památek ve Vršovicích
  Seznam kulturních památek v Troji
  Seznam kulturních památek v Hlubočepích
  Seznam kulturních památek v Libni
  Seznam kulturních památek v Braníku
  Seznam kulturních památek v Josefově (Praha)
  Seznam kulturních památek v Jinonicích
  Seznam kulturních památek v Hostivaři
  Seznam kulturních památek v Hloubětíně
  Seznam kulturních památek ve Vokovicích
  Seznam kulturních památek v Košířích
  Seznam kulturních památek ve Vinoři
  Seznam kulturních památek na Stodůlkách
  Seznam kulturních památek ve Střešovicích
  Seznam kulturních památek v Krči
  Seznam kulturních památek v Michli
  Seznam kulturních památek v Nuslích
  Seznam kulturních památek v Bohnicích
  Seznam kulturních památek v Ruzyni
  Seznam kulturních památek v Podolí (Praha)
  Seznam kulturních památek v Rýmařově
  Seznam kulturních památek v České Kamenici
  Seznam kulturních památek v Děčíně
  Seznam kulturních památek v Krásné Lípě

Komentáře nejsou povoleny.