Příkaz find

Hledání konkrétního slova ve všech textových souborech v adresáři dir:

find dir -name „*.txt“ -print | xargs grep „slovo

Opakování posledního hledání:

!find

Používání wget

Ulož stránku pod jejím názvem:

wget http://www.example.com/index.html

Ulož stránku pod jiným názvem:

wget --output-document=blabla.html http://www.example.com

Zobrazit kód stránky:

wget -O - http://www.example.com

Načíst stránku a zahodit obsah (vhodné pro pouštění skriptu cronem):

wget -O - http://www.example.com > /dev/null
wget -O - http://www.example.com > /dev/zero

Přihlaš se na stránku uživatelským jménem a heslem:

wget "http://user:password@host/path"

Stáhni stránku se všemi jejími odkazy a jejich odkazy atd. až do úrovně 3:

wget -r -l3 http://www.example.com

Úprava Cronu

Editace pomocí Vi (Debian/Ubuntu):

export EDITOR=vi & crontab -e

Editace pomocí Vi (Red Hat):

env EDITOR=vi & crontab -e

Vlastní cron:

crontab -e
crontab -l
#crontab -r
* * * * * echo "$(date)" >> /path/file